آذین رستمی فر * و علی اکبر اسمعیلی
صفحات 11 - 1

مشاهده مقاله دانلود (PDF)

محمّدمهدی کریمی نیا * و حسین شهبازی و مجتبی انصاری مقدم
صفحات 28 - 12

مشاهده مقاله دانلود (PDF)

سیّدعلی حسینی احمد فداله و محمّدمهدی کریمی نیا * و مجتبی انصاری مقدم
صفحات 116 - 81

مشاهده مقاله دانلود (PDF)

محمّدمهدی کریمی نیا و اکبر دهقان * و مجتبی انصاری مقدم
صفحات 141 - 131

مشاهده مقاله دانلود (PDF)

محمّدمهدی کریمی نیا * و زهرا نظام آبادی و مجتبی انصاری مقدم
صفحات 180 - 159

مشاهده مقاله دانلود (PDF)

امروز : پنجشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۲
شناسنامه نشریه
Untitled
صاحب امتیاز و مدیر مسئول: الهام قیاسی
سردبیر: حسین عزیزی نژاد
مدیر داخلی: زینب قیاسی
شماره مجوز انتشار: 82304
شاپا: 2676-5780
حیطه فعالیت: علوم انسانی ( تمام گرایش ها)، علوم اسلامی و مطالعات میان رشته ای

 

اعضای هیات تحریریه

 

دکتر علی کرم پور-دکتر مجید رستمی بشمنی-دکتر کامران یگانگی-دکتر غلامرضا اسلامی پناه-دکتر عباس صیدی-دکتر محمد ایدی-دکتر احمد نور وحیدی-دکتر آیت عموزاده-دکتر مهدی ملکی-دکتر علی کرمی-دکتر مسعود اکبرزاده-دکتر محمود جوهرزاده-دکتر عبدالله حق شناس-دکتر ابراهیم عباسی-دکتر عباس کیانفر-دکتر مرتضی شکری-دکتر جواد شیرکرمی-دکتر فاطمه معتمدلنگرودی-دکتر عزیز دانیالی-دکتر بابک هادیان حیدری-دکتر امیر مهردادی-دکتر محسن صادقی-دکتر مهدی حیاتی-دکتر حدیثه سلیمانی-دکتر سعید مرعشی-دکتر علی محمدی-دکتر امیر حسینی-دکتر علیرضا عسکرپور-دکتر مصطفی نوری-دکتر رسول یاری-دکتر فرهاد احمدی-دکتر قاسم خدادادی-دکتر سعید رضایی-دکتر مهدی میرزایی-دکتر مسعود نظرزاده-دکتر رضا سروش-دکتر فاطمه سهرابی پور-دکتر محمد سجاد شیرودی-دکتر مهدی نبی پور افروزی- دکتر سمیه پاپی-دکتر احسان اسداللهی

88x31Untitled (1)cope

 

پایگاه های علمی نمایه شده