راهنمای نویسندگان

راهنمای نویسندگان:

 • مقالات ارسال شده می­ تواند به شکل علمی پژوهشی،علمی ترویجی، علمی تخصصی ، علمی تحلیلی یا مروری باشد.
 • مقاله باید ساختار علمی‌ لازم را داشته باشد.
 • چکیده‌ حداکثر دارای 180 واژه و دربردارنده‌ عنوان و موضوع مقاله، روش و مهم‌ترین نتایج تحقیق، به همراه فهرستی از واژگان کلیدی (حداکثر 7 واژه)، به فارسی و انگلیسی ضمیمه‌ مقاله شود.
 • مقالات ارائه شده در کنفرانس ها، کنگره ها و همایش های ملی و بین المللی  نیز می توانند برای روند داوری و پذیرش برای مجله ارسال شوند.
 • درج مشخصات کامل نویسنده یا نویسندگان شامل: نام و نام خانوادگی، مرتبه علمی، نام کامل رشته تخصصی، تلفن ثابت و همراه، فاکس، ایمیل و نشانی پستی، الزامی است. در مقاله های مشترک، نویسنده مسئول باید معرفی گردد.
 • مقاله باید اصیل و حاصل مطالعه و پژوهش نویسنده بوده و نتایج جدید داشته باشد. مقاله های ترجمه شده نیز باید از نشریات معتبر مرتبط با محورهای مجله باشد.
 • بخش نتیجه‌گیری، جمع‌بندی و منابع مطالب جزء الزامی‌مقاله می‌باشد.
 • از هر گونه سپاسگزاری از افراد یا مؤسسات در مقاله خودداری گردد.
 • حجم مقالات با توجه به صفحه‌بندی نشریه کمتر از 12 صفحه، 300 کلمه‌ای و بیشتر از 25 صفحه نباشد.
 • اعلام پذیرش نهایی مقاله برای چاپ، پس از تایید داوران، مشاوران علمی و هیأت تحریریه صورت می گیرد. پس از صدور پذیرش نهایی، حق چاپ مقاله همواره برای مجله محفوظ است.
 • مسئولیت درستی و نادرستی مقاله از هر حیث ( علمی، حقوقی و مسئولیت آراء و نظرات ارائه شده) با نویسنده یا نویسنده گان است و مجله در این زمینه مسئولیتی ندارد و چاپ مقاله به معنی تأیید تمام مطالب آن نیست.
 • حق ویراستاری و ویرایش مقاله برای مجله محفوظ است و مقاله دریافتی پس از پذیرش نهایی، بازگردانده نخواهد شد.
 • پس از ارسال مقاله به مجله، ارتباط با نویسنده مانند اعلام وصول، وضعیت مقاله در فرایند گردش کار و تمام مکاتبات بعدی تنها از طریق پایگاه الکترونیکی  مجله یا ایمیل مجله امکان پذیر است.

 

توجه: لازم به ذکر است تأییدیه نهایی چاپ مقالات بعد از پرداخت تعرفه چاپ از طرف کاربران صورت خواهد گرفت.

 

 راهنمای نگارش مقالات

 

Format

دانلود فرمت نگارش مقالات

 

 

PDF_downlaod

دانلود فرمت نگارش مقالات

 

راهنمای ارسال مقالات