اهداف و چشم انداز
 
اهداف

مجله  پژوهش و مطالعات علوم اسلامی با هدف ایجاد بستر علمی برای تحلیل، فراتحلیل، نقد و تعاطی افکار در زمینه رشته های مختلف علوم انسانی، علوم اسلامی و مطالعات میان رشته ای و نیز انتشار یافته های پژوهشی در گستره رشته های مختلف علوم انسانی، علوم اسلامی و مطالعات میان رشته ای منتشر می گردد. این مجله، سعی دارد به عنوان یک منبع اطلاعاتی و تحلیلی به نشر یافته های جدید بپردازد و از انواع مقالات پژوهشی، تحلیلی، فراتحلیلی، گزارش تک بررسی، روش شناسی و دیگر انواع مقالات، منطبق بر دستورالعمل نگارشی استقبال می کند.

 

چشم‌انداز

مجله پژوهش و مطالعات علوم اسلامی مقالاتی که در حوزه رشته های مختلف علوم انسانی، علوم اسلامی و مطالعات میان رشته ای باشند را جهت بررسی و ورود به فرایند داوری می‌پذیرد.