دوره 3، شماره 28، آبان 1400، صفحات 50 - 26
نویسندگان : سجاد بهنامه * و فاطمه بهنامه

چکیده :
چشم‌انداز تحول مثبت جوانی با تمرکز بر توانایی‌های نوجوانان و فراهم کردن فرصت‌ها و حمایت از آنان در تلاش است تا نوجوانان، به جوانان و بزرگسالانی، سالم، مثبت، و مولّد تبدیل شوند. متأسفانه در کشور ما چشم‌انداز تحول مثبت جوانی در برخی پژوهش‌ها به اشتباه تکامل مثبت نوجوانی یا تحول مثبت نوجوانی برگردان شده است. همچنین در بیشتر تحقیقات داخلی این چشم‌انداز با مؤلفه‎های مدل 5Cs شناخته شده است و گاهی این چشم‌انداز را با این مدل هم‌معنی دانسته‌اند و اغلب تحقیقات صورت گرفته حول این مدل می‌چرخد. ما در بررسی حاضر با مطالعه منابع لاتین این حوزه به دنبال مفهوم‌پردازی پنج مدل پرکاربرد چشم‌انداز تحول مثبت جوانی از جمله مدل مهارت‌های هدفمند زندگی، مدل داشته‌ها، مدل چهار عنصر ضروری، مدل اقدامات اجتماعی، و مدل 5Cs برآمدیم. همچنین نقاط قوت و ضعف این مدل‌ها را بررسی نموده و سازه‌هایی که این مدل‌ها به دنبال ارتقاء آن‌ هستند، و نیز برنامه‌های مختلفی را که در بافت‌های مختلف خانواده، مدرسه، محل کار، و اجتماع برای نوجوانان ترتیب داده شده است بیان خواهیم کرد.

کلمات کلیدی :
چشم‌انداز تحول مثبت جوانی، مدل‌‌ها، سازه‌ها و برنامه‌های چشم‌انداز تحول مثبت جوانی