دوره 6، شماره 59، خرداد 1403، صفحات 57 - 66
نویسندگان : فاطمه رحیم خانی * و حمیدرضا رحیم خانی و محسن خوشفر

چکیده :
با توجه به کثرت نظرات و آرا ادبی، علمی، تاریخی و روانشناختی و باورهای صوفی و عرفانی و حتی تفاسیر، روایات و احادیث در مورد واقعه ملاقات موسی (ع) و عبد عالم (خضر(ع) )که باعث گم شدن پیام و هدف اصلی قصه شده است به دست آوردن و درک پیام اصلی و هدف داستان الزامی است. این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی با تکیه بر روایات تفسیری و ادله ادبی به دنبال بررسی تطبیقی ادله مفسران فریقین درباره هدف و پیام اصلی داستان مزبور است تا از رهیافت آن به فهم معنای صحیح دست یابد. در این تحقیق به دست می آید که پروردگار رحمان و رحیم بشارت می دهد که بندگان نیازمند و اهل ایمان را در حوادث سخت و ناخوشایندی که در کمین آنهاست مورد رحمت خود قرار می دهد و با آزمودن و عبور دادن آنها در مسیر رشد و هدایت، ایشان را یاری داده و آنان را به فهم و شناخت می رساند تا رستگار شوند.

کلمات کلیدی :
آیه 60 کهف، تفسیر، تحلیل، موسی(ع)، حضرت خضر(ع)، مسیر رشد، بشارت، رحمت، هدایت، شناخت، عبدا من عبادنا


مشاهده مقاله
70
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
تاریخ ریوایز
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
تاریخ پذیرش
۱۰ تیر ۱۴۰۳