دوره 5، شماره 55، بهمن 1402، صفحات 60 - 67
نویسندگان : کوثر حنیف و سپیده سادات نوری و مهشید سیاهپوش و سمیرا دیناروند و علی خواجوی *

چکیده :
امروزه خانواده به عنوان اساسی ترین نهاد سازنده زیر بنایی در جامعه ایفای نقش می کند و از گذشته های دور نیز خانواده منشاءفرهنگ ها، تمدن ها و تاریخ بشر بوده است. خانواده تاثیر گذارترین واحد تربیتی جوامع بشری به شمار می رود به گونه ای که تحولات عظیم فردی–اجتماعی و یا رذیلت های اخلاقی از درون خانواده پی ریزی می شود. لذا اخلاق خانواده و شیوه ی پرورش افراد در خانواده تاثیری مستقیم و چشم گیر در اخلاق اجتماعی و نیز در جامعه ایرانی دارد. در نتیجه هدف از این مقاله بیان اهمیت خانواده و اخلاق خانوادگی و تاثیر آن در اجتماع است که از روش مطالعاتی کتابخانه ای بهر برده شده است. در این مقاله اصول و راهکار های حائز اهمیت و صحیح اخلاقی اسلامی مورد نیاز برای تشکیل و تربیت یک خانواده آرمانی و پای بند به اصول اخلاقی، برای ایجاد فرهنگ و اخلاق مناسب در اجتماع بیان شده است.

کلمات کلیدی :
وظایف، اخلاق، خانواده، اجتماع


مشاهده مقاله
91
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۰ خرداد ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۲۴ مهر ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۷ بهمن ۱۴۰۲