دوره 6، شماره 59، خرداد 1403، صفحات 26 - 33
نویسندگان : حسین غلامی دوست * و علیرضا اسدی دیگه‌سرا

چکیده :
کم رویی عاملی بازدارنده برای رشد شخصیت اجتماعی دانش آموزان است و موجب منزوی شدن دانش آموزان می گردد که منزوی شدن دانش آموزان باعث شکوفا نشدن استعداد های آن ها خواهد شد، همچنین این افراد نسبت به افرادی که ارتباطات بیشتری با دیگران دارند بیشتر دچار بیماری های جسمانی و روانی می شوند. این مقاله مروری با هدف بررسی تأثیر آموزش فراشناخت بر کاهش کمرویی و افزایش اعتماد به نفس دانش‌آموزان انجام شده است. برای این منظور، جستجوی جامعی در پایگاه‌های داده معتبر شامل گوگل اسکولار، نورمگز، پرتال جامع علوم انسانی و SID انجام گرفت. کلید واژه‌های مورد استفاده شامل فراشناخت، کمرویی، اعتماد به نفس و دانش‌آموزان بودند. مقالات منتخب شامل پژوهش‌هایی بودند که به بررسی تأثیر آموزش فراشناخت بر کمرویی و اعتماد به نفس دانش‌آموزان پرداخته‌اند. نتایج بررسی‌ها نشان داد که آموزش فراشناخت تأثیرات مثبتی بر کاهش کمرویی و افزایش اعتماد به نفس دانش‌آموزان دارد. این تأثیرات از طریق تقویت مهارت‌های خودتنظیمی، افزایش خودآگاهی و بهبود مهارت‌های اجتماعی حاصل شده است. دانش‌آموزانی که آموزش‌های فراشناختی را دریافت کرده‌اند، در مواجهه با موقعیت‌های اجتماعی کمتر احساس کمرویی کرده و اعتماد به نفس بیشتری از خود نشان داده‌اند.به طور کلی، یافته‌های این مقاله مروری نشان می‌دهد که آموزش فراشناخت می‌تواند ابزار موثری برای کاهش کمرویی و افزایش اعتماد به نفس دانش‌آموزان باشد. پیشنهاد می‌شود که معلمان و مشاوران آموزشی از این رویکرد در برنامه‌های آموزشی خود استفاده کنند و تحقیقات بیشتری در زمینه تفاوت‌های فردی و فرهنگی در تأثیرات آموزش فراشناخت انجام شود.

کلمات کلیدی :
آموزش فراشناخت، کاهش کمرویی، افزایش اعتماد به نفس، دانش‌آموزان


مشاهده مقاله
56
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۳ فروردین ۱۴۰۳
تاریخ ریوایز
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
تاریخ پذیرش
۱۰ تیر ۱۴۰۳