دوره 4، شماره 39، مهر 1401، صفحات 79 - 93
نویسندگان : نیره علی محمدی * و شهین حدادی

چکیده :
آیة الکرسی، با عظمت ترین آیه در قرآن کریم؛ شامل یک دوره فشرده‌ از معارف دینی ما است. جامعیت آیة‌ الکرسی؛ در ترسیم رابطه‌ی خداوند با مخلوقاتش به ویژه انسان، موجب امتیاز این آیه بر دیگر آیات شده و مفسران را واداشته است، تا با اهتمامی ویژه، به شرح آن بپردازند. در این مقاله؛ حدود آیه، تفسیر آیات بر اساس تفسیر المیزان، مهمترین نکته تربیتی آیة الکرسی،که مالکیت همه چیز از آن خداست، منظور از عروة الوثقی در آیة الکرسی و روایات و احادیث معتبر در اهمیت؛ فضیلت؛ اعجاز و خواندن آیة الکرسی از منابع روایی از جمله تفسیر روایی اهل بیت(علیهم السلام)، آمده است. در انتها نتیجه گیری از معنا و تفسیر و نکات تربیتی آیات آمده که آیه اول توحید؛ از وحدانیت خدا؛ حیات خدا؛ قیومیت؛ مالکیت مطلق؛ علم فراگیر و شفاعت در نزد او سخن می‌گوید. آیه دوم در مورد نبوت و آیه سوم امامت است. با توجه به تفسیر آیة الکرسی ، می‌‌‌توان این آیه را در شش محور اصلی مورد دقت و مطالعه قرار داد: ولایت الله؛ خروج از ظلمت؛کفر به ولایت الله؛ ولایت طاغوت؛ خروج از نور؛ اصحاب آتش.

کلمات کلیدی :
آیة الکرسی، تربیت، توحید، شفاعت، عروه الوثقی، کرسی.


مشاهده مقاله
256
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۳ مرداد ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۴ تیر ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۸ مهر ۱۴۰۱