دوره 6، شماره 59، خرداد 1403، صفحات 45 - 56
نویسندگان : علی اصغر یاریاب * و سجاد همتی بروجنی

چکیده :
امروزه با توجه به پیشرفت جوامع بشری، نیاز به یک دولت پاسخگو و مؤثر کاملاً احساس می‌شود که در حال حاضر، پاسخگوترین نوع دولت، دولت الکترونیک است که با استفاده از قابلیت‌های فناوری اطلاعات مداخلات غیرضروری کارکنان دولت را کاهش داده و با ایجاد اطلاعاتی شفاف درباره فرایند خط مشی گذاری دولت و فرایند ارائه خدمات به مردم توانسته از رفتارهای فساد برانگیز کارکنان دولت پیشگیری کند. دولت الکترونیک باعث افزایش شفافیت هم در سیستم سیاسی و هم در سیستم اقتصادي می‌گردد، به طوری که این مهم بر اطلاع رسانی و اطلاع یابی آحاد جامعه بنیان نهاده شده، بالطبع مسؤلیت‌پذیری و پاسخگویی از شاخصه‌های آن بوده و حوزه عمومی را به سمت شفاف‌سازی امور رهنمون می‌سازد. دولت الکترونیک با افزایش شفافیت عملکرد دولت و کاهش تبعیض‌های احتمالی دولت بین افراد، گروه‌ها یا قومیت‌های مختلف، به افزایش عدالت بین مردم و همچنین ارتباط با ایشان با احترام، حفظ شأن آن‌ها و ... منجر می‌شود که این روح شفافیت، فرهنگ پاسخگویی و انسجام مردم در افزایش اعتماد به دولت نیز نقش مهمی دارد. در این راستا مقام معظم رهبری معتقدند شفافیت دولت الکترونیک از مهم‌ترین و اساسی‌ترین مؤلفه‌ها جهت حکمرانی خوب و اداره جامعه می‌باشد، به طوری که اساسی‌ترین برنامه‌های دولت الکترونیک تأثیر آن بر کاهش فساد و شفاف‌سازی است. بنابراین در رابطه با مؤلفه‌هاي شفافیت می‌توان به حق دسترسی به اطلاعات، مبارزه با فساد، دولت الکترونیک اشاره کرد که در این مقاله این مهم مورد بررسی قرار می‌گیرد.

کلمات کلیدی :
دولت الکترونیک، شفاف‌سازی، مبارزه با فساد، حق دسترسی به اطلاعات، پاسخگویی


مشاهده مقاله
60
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۴ دی ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۲۵ فروردین ۱۴۰۳
تاریخ پذیرش
۰۹ تیر ۱۴۰۳