تحلیل نقش روحیه جهادی در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی در گفتمان مقام معظم رهبری (با محوریت بیانیه گام دوم)
تحلیل نقش روحیه جهادی در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی در گفتمان مقام معظم رهبری (با محوریت بیانیه گام دوم)
دوره 3، شماره 21، فروردین 1400، صفحه 31 - 24
نویسندگان : صدرا پورمحمودآبادی *

چکیده :
بحث روحیه جهادی یکی از مباحث مهم اسلام به‌شمار می‌رود که از صدر اسلام تاکنون مورد توجه علما و اندیشمندان اسلامی بوده است. این پژوهش به بررسی نقش جهاد و روحیه جهادی در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی در گفتمان مقام معظم رهبری می‌پردازد و محوریت اصلی خود را بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی قرار داده است. مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم که از کم نظیرترین بیانیه های معظم له در آستانه چهل سالگی انقلاب می‌باشد، مسیر تعالی جامعه اسلامی و تحقق آرمان‌های مقدس انقلاب را ترسیم نموده‌اند. در این سند ارزشمند، یکی از کلیدی ترین مسائلی که در پیشرفت اهداف مقدس انقلاب نام برده شده، جهاد و روحیه جهادی است لذا بررسی این موضوع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این راستا، پژوهش مذکور با روش توصیفی تحلیلی مفهوم جهاد و گستره آن از منظر رهبر انقلاب، اهداف انقلاب و نقش کلیدی جهاد در پیشرفت این اهداف مورد بررسی قرار می‌دهد. نتیجه نشان داد که جهاد منحصر در جهاد دفاعی و جهاد ابتدایی نیست بلکه معنای گسترده‌تری دارد و هر گونه عملی را که همراه با تلاش و جدیت در مقابل نقشه های شوم دشمن باشد، از جمله جهاد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و نظامی نیز شامل می‌شود. تجربه جمهوری اسلامی ایران با تمام فراز و نشیب‌هایی که در طول این چهل سال بدست آورده این است که پیشرفت‌های انقلاب در تمام عرصه ها مرهون مدیریت‌های جهادی جوانان این مرز و بوم است.

واژگان کلیدی :
روحیه جهادی، مقام معظم رهبری، انقلاب اسلامی، اهداف انقلاب.