دوره 4، شماره 39، مهر 1401، صفحات 28 - 43
نویسندگان : حسین وفائی نژاد *

چکیده :
در هر جامعه ای معلمان دارای نقش مهم و کلیدی در تربیت نیروهای انسانی آن کشورمی باشند.دردرین اسلام، آیات نورانی قرآن کریم شیوه تعلیم وتربیت اسلامی و جایگاه و عظمت معلمان را به زیبایی هر چه تمام ترسیم کرده است و خداوند متعال را اولین معلم بشر معرفی می کند.ومعلمان ثانی همان انبیای الهی هستند که استحقاق، شایستگی، زيبندگي و برازندگي این مقام مقدس را دارا می باشند.نقش معلم در جامعه، نقش انبیاست، هر گونه تحول اساسي در جامعه مستلزم متحول شدن نظام آموزشي آن جامعه است و محور اصلي پيشرفت هر نظام آموزشي کيفيت عملكرد معلمان و جایگاه اجتماعی آنان مي باشد. طبیعتاً باید دقیق‌تر نسبت جایگاه اجتماعی معلمان و انبیاء الهی را مورد بررسی قرار داد.یکی ازنیازهای اساسی جامعه این موضوع است که معلمان،متربیان را به سمت اهداف الهی هدایت کنند.این هدایت الهی، نیازمقدس ایران اسلامی است. قوت گرفتن جایگاه اجتماعی معلمان ایران اسلامی در مرحله اول منوط به احراز صلاحیت و شایستگی معلمان و تربیت نفس و خود سازی آنها می باشد،در مرحله دوم نگرش و رهيافت جهت گيري کلان حاکم برکليت نظام تعلیم و تربيت رسمي و عمومي به عنوان يكي از مهم ترين دستگاه هاي فرهنگي کشور باید تغییر و تحول مبانی نظری فرهنگ جامعه وانتخاب افراد سالم و مؤثر درنظام تعلیم وتربیت باشد.و در مرحله سوم صدا و سیما به عنوان ابزار ارتباطی مؤثر،منزلت اجتماعی معلمان را به صورت مستمر و هنرمندانه فرهنگ سازی و منعکس کند.با آشنایی اقشار جامعه و مسؤلین کشورنسبت به وظیفه خطیرمعلمان در امر تعلیم و تربیت، همه آحادجامعه تمام تلاش خود را برای از بين برداشتن مشكلات مادی و معنوی مجموعه فرهنگیان کشور انجام می دهند،و نتیجه گرانبهای آن تعليم و تعلم هر‌چه بهتر و سازنده‌تر در جامعه می باشد. پس اقشار جامعه، و مسؤلین کشور باید نسبت به سکان داران هدایت الهی جامعه نگاه سرمایه گذاری داشته باشند.

کلمات کلیدی :
معلم، تربیت، شأن و جایگاه خاص اجتماعی، دانش آموز


مشاهده مقاله
42
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۷ فروردین ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۲۳ خرداد ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۳۰ مهر ۱۴۰۱