دوره 4، شماره 33، فروردین 1401، صفحات 12 - 1
نویسندگان : علی دلگرم شمس آبادی و الهام اسدی فارسانی * و میلاد شاهینی شمس آبادی و رضوان آرش

چکیده :
هدف پژوهش: امروزه شیوع همه گیری کووید 19 همچنان بر سلامت عمومی جهان تاثیر می گذارد و رنج قابل توجهی برای انسان به همراه دارد. با توجه به اثرات منفی این بیماری بر بخش های مختلف جامعه و سلامت روان افراد، در این مطالعه رویکرد و تاثیر خواندن نماز و جنبه های مختلف قرآن در همه گیری آن به صورت مروری نظام مند بررسی شد. چارچوب نظری و روشی: این مطالعه مرور نظام مند بر روی مقالات منتشر شده تا نوامبر 2021 انجام شد. جستجوی گسترده با استفاده از پایگاه های Pubmed و Scopusصورت گرفت. در مجموع بیست و شش مقاله برای تجزیه و تحلیل جزئیات در لیست نهایی گنجانده شد. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که طب و تلاوت قرآن و گوش دادن به آن و نماز، قدرت منحصر به فردی در تغییر روحیه افراد دارد به گونه ای که تلاوت روزانه قرآن به عنوان منبع آرامش بخش و یک درمان بسیار موثر برای فردی است که در معرض فشارهای روحی مختلفی است. فرد با خواندن نماز که یکی از مصادیق ذکر الهی است می تواند با سپردن مشکلات خود به قدرت الهی بر آن ها غلبه کند. قرآن و نماز علاوه بر اثرات روحی، بر ابعاد مختلف جسمانی شخص نیز اثر می گذارد و سبب بهبود بیماری و رفع مشکلات ناشی از بار بیماری می گردد. نتیجه گیری: مطالعه حاضر نشان داد که تلاوت قرآن و گوش دادن به آن و نماز ضمن افزایش سلامت روانی و جسمی، سبب رعایت بیشتر مراقبت های بهداشتی توسط عموم افراد و افزایش ظرفیت مراقبتی کادر درمان و خانواده ها و ... می شود.

کلمات کلیدی :
نماز، قرآن، یاد خدا، کووید 19، سلامت معنوی، سلامت روان