دوره 5، شماره 50، شهریور 1402، صفحات 69 - 80
نویسندگان : ساینا السادات مرتضوی *

چکیده :
این پژوهش به منظور بررسی تاثیر قصه درمانی و بازی درمانی بر پرخاشگری کودکان پیش دبستانی و دبستانی صورت پذیرفت. دوران پیش دبستانی و دبستان زمان های مناسبی برای تشخیص مشکلات رفتاری کودکان از جمله پرخاشگری می باشد. پرخاشگری، رفتار تند و خشنی است که ممکن است به صورت کلامی، فیزیکی و رابطه ای و آشکار باشد. پرخاشگری در دوران کودکی عامل خطرناک و مهمی برای بروز رفتارهایی چون گرایش به بزهکاری، ترک تحصیل و خشونت در نوجوانی و بزرگسالی است بنابرین درمان این مشکل در دوران کودکی ضروری می باشد. چون کودکان حاضر به حضور در جلسات درمانی و یا مصرف دارو نیستند، بازی درمانی و قصه درمانی از راه های درمانی مناسب برای درمان پرخاشگری در دوران کودکی می باشند. قصه و داستان ها از جمله برنامه های مورد علاقه کودکان هستند، قصه ها به کودکان این فرصت را می دهند تا خیالبافی های خود را بیان کنند و آنها را قادر می سازند تا به مسائل و احساسات مهم خود بپردازند. علاوه بر قصه، بازی جق طبیعی کودک است. کودکان اغلب در بیان شفاهی احساساتشان دچار مشکل هستند و از طریق بازی می توانند احساسات خود را بهتر نشان دهند. بازی با نقش درمانی خود فرصتی را برای کودک فراهم می آورد تا بتواند نگرانی ها و نارضایتی هایش از محیط را تخلیه و عواطفش را بیان کند. جهت دستیابی به این هدف از مطالعات کتابخانه ای از قبیل مقالات، ژورنال ها و سایت هایsid، noormags و... استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بازی درمانی و قصه درمانی از درمان های موثری برای پرخاشگری کودکان پیش دبستانی و دبستانی می باشند.

کلمات کلیدی :
قصه درمانی، بازی درمانی، پرخاشگری، کودکان، پیش دبستانی، دبستانی


مشاهده مقاله
22
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۱ مرداد ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۳۱ مرداد ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۵ شهریور ۱۴۰۲