دوره 4، شماره 40، آبان 1401، صفحات 1 - 7
نویسندگان : علی پایدار فرد * و جواد نادری عوج بغزی و احمدرضا امتحانی

چکیده :
اصولا کشورها در مواد ابتدایی قوانین کیفری خود، پس از اشاره به تعریف جرم و اصول کیفری، نظیر اصل مهم «قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها» به مبحث «صلاحیت‌ها یا قلمرو مکانی»، می‌پردازند که اشاره بدوی به این مبحث در قوانین جزایی، خود دال بر اهمیت آن در جوامع و مقننین آن‌ها است که همواره با چالش‌های مختلفی همراه هست و مبحث مهم حقوق جزای بین‌الملل را دربر می‌گیرد؛ در این نوشتار، قوانین جزایی مربوط به صلاحیت‌های مکانی کشور اوکراین تبیین شد و در مسائل مهم با قانون مجازات اسلامی کشور ایران، مقایسه شده است؛ در این مقاله، به ترتیب وفق مواد قانون مجازات کشور اوکراین (مواد ۶ تا ۱۰)، هریک از صلاحیت‌های سرزمینی، شخصی، واقعی و جهانی، بررسی و مباحث مرتبط با قانون مجازات اسلامی کشور ایران با آن تطبیق داده شده است و در موارد لازم به قوانین خاص کشور اوکراین رجوع کرده‌ایم تا به‌درستی بتوانیم به تحلیل تطبیقی صلاحیت‌های مکانی در قوانین کیفری این کشور، دست یابیم.

کلمات کلیدی :
صلاحیت‌ها، سرزمینی، شخصی، واقعی، جهانی، ایران، اوکراین.


مشاهده مقاله
22
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۲ تیر ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۲۳ مرداد ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۷ آبان ۱۴۰۱