دوره 5، شماره 54، دی 1402، صفحات 1 - 12
نویسندگان : داود داداش زاده و حسین جلائی نوبری *

چکیده :
ننظام جمهوری اسلامی نظام زمینه ساز ظهور به شمار می رود و آرزوی غایی آن رسیدن به ظهور منجی بشریت حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه) است. خانواده یکی از مهم‌ترین ارکان جامعه اسلامی و نظام اجتماعی است. خانواده اولین سنگ بنای اجتماع است و هر اندازه این بنا محکم باشد، جامعه استوار خواهد بود. آمادگی برای ظهور حکومت مهدوی نیازمند جذب نیرو و تعلیم تربیت آن‌ هاست. در واقع نظام خانواده محوری ترین عامل در زمینه سازی ظهور به شمار می آید. مهم‌ترین رکن زمینه سازی برای ظهور و تغییر جامعه به سمت آمادگی برای ظهور حجت الهی، توجه به عوامل فرهنگی، اهتمام به رشد، توسعه و ارتقای شخصیت انسان ها و تعلیم و تربیت مهدوی است. مقاله‌ای از احسانی، محمد، زمینه‌ سازی تربیتی مهدویت و عبدالهی، ابراهیم، نهادینه های آموزه‌های مهدوی در کودکان نگاشته شده است؛ و پژوهش حاضر، به بررسی ضرورت تربیت مهدوی کودکان با تأکید بر نقش خانواده در تربیت نسل منتظر و درنهایت، ایجاد آمادگی و زمینه سازی بستر مناسب برای ظهور منجی بشریت حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه) تبیین شده است. نوشتار پیش رو به شیوه کتابخانه ای و با روش توصیفی – تحلیلی و استفاده از روش مصاحبه با خانواده ها و فیش برداری انجام‌یافته و درنهایت راهکارهایی روشمند را جهت تحقق باورهای کودکان، در مورد زمینه سازی ظهور ارائه نموده است.

کلمات کلیدی :
خانواده، کودک، تربیت، مهدویت، زمینه سازی ظهور


مشاهده مقاله
71
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۴ آبان ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۱۸ آذر ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۹ دی ۱۴۰۲