دوره 4، شماره 41، آذر 1401، صفحات 1 - 18
نویسندگان : حسین جلائی نوبری *

چکیده :
پیدایش خوارج در زمان امیرالمؤمنین علیه السلام زخم عمیقی برپیکر جامعه اسلامی وارد ساخت. این گروه متحجر، متعصب، پرخاشگر و کج‌فهم با عقاید و باورهای غلط خود، همواره مشکلاتی را برای حکومت امام و مسلمانان به وجود آوردند. امام در ابتدا با این گروه مدارا جویانه رفتار کردند. باوجود انتقادات تند بر آن حضرت، با خشونت با آنان برخورد نکرده و پند و اندرزشان می‌داد تا بدین‌وسیله هدایت شوند و از راه فلاکت و شقاوت دور شوند. امام علی علیرغم تمام تلاش‌های مداراجویانه، برخی از خوارج در افکار متحجرانه و متعصبانه خود باقی‌مانده و اصرار به جنگ با امام داشتند که امام علیرغم میلشان درنهایت با آنان به مقابله نظامی پرداخت. مقاله‌ی زیر درصدد آن است که به این سؤال پاسخ دهد که امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام ازچه شیوه‌هایی برای مقابله با خوارج استفاده نموده‌اند؟ مقاله ذیل به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای به دنبال پژوهش در مورد شیوه‌های مقابله امیرالمؤمنین علیه‌السلام با خوارج هست.

کلمات کلیدی :
امیرالمومنین علیه‌السلام، خوارج، مقابله، مدارا، جنگ


مشاهده مقاله
20
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۶ مرداد ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۰ مهر ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۰۱ دی ۱۴۰۱