دوره 5، شماره 51، مهر 1402، صفحات 58 - 78
نویسندگان : هادی فریدونی *

چکیده :
مسأله سقط جنین در حد وسیع و گسترده، از جمله مسائلی است که محصول تحولات علمی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی است و ارتباط تنگاتنگی با انفجار جمعیت، محدودیت منابع، حقوق بشر، حقوق و آزادی زنان، منافع دولتها و بالاخره مصالح جامعه بشری دارد. طرح گسترده دیدگاه صاحب نظران و اندیشمندان طرفدار جواز بی قید و شرط سقط جنین، بسیاری از دولتها را در نیمه دوم قرن بیستم تحت تأثیر قرار داد که این امر، موجب شده است همه ساله، میلیونها جنین به طور قانونی از بین بروند. جهان اسلام، در عین واقع بینی، بر اساس مبانی اسلامی، سقط جنین را حرام و نامشروع می داند و فقه امامیه نیز با و با روشن بینی مبانی مستحکم، با این معضل اجتماعی مواجه شده و با این که در برخی موارد، سقط جنین را مجاز دانسته، با جواز بی قید و شرط آن مخالف است. با توجه به اهمیت و نقش منحصر به فرد انسان در نظام آفرینش، آغاز و فرجام زندگی او، همواره مورد مطالعه اندیشمندان و ادیان الهی بوده است. سقط جنین در عصر حاضر یکی از گسترده ترین و پیچیده ترین مسائل و مشکلات اجتماعی است. سقط جنین به عنوان پدیده ای اجتماعی و درمانی، از دیرباز در اکثر جوامع و ملل مرسوم بوده است و بخصوص نوع اجتماعی آن در قرن اخیر، در جوامعی که از حیث اقتصادی و صنعتی پیش رفته اند، هرچه بیشتر فزونی یافته و کماکان در حال افزایش است. علی رغم همه تلاش هایی که دانشمندان و عالمان دینی جهت جلوگیری یا کاهش آن داشته اند، نتیجه مطلوبی حاصل نشده است و این مسئله همچنان دغدغه های فراوانی را برای دولت ها، ملت ها، خانواده ها و زنان ایجاد کرده است. لذا این ضرورت ایجاد شده که در این مقاله به آن پرداخته شود.در پژوهش صورت گرفته دیدگاه فقه شیعه و اهل سنت در مورد سقط جنین از لحاظ فقهی مورد بررسی قرار گرفته و از نظرات علمای شیعه نیز استفاده شده است. شیوه ی بیان، روش توصیفی تحلیل است. روش جمع آوری اطلاعات برگرفته از روش مطالعات کتابخانه ای و دیگر منابع اطلاعاتی است.

کلمات کلیدی :
سقط، جنین، انسان، قتل نفس، فقه شیعه، قرآن، اهل تسنن، حرام، دمیدن روح


مشاهده مقاله
110
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۷ خرداد ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۱۵ مرداد ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۰۳ آبان ۱۴۰۲