دوره 5، شماره 49، مرداد 1402، صفحات 32 - 39
نویسندگان : علی قنبریان *

چکیده :
بحث در خصوص چیستی لذت و اهمیت و جایگاه آن همواره یکی از موضوعات مورد مطالعه بشر است. لذت از مفاهیم مهم و کاربردی است و در زندگی انسان‌ها نقش زیادی دارد. همۀ انسان‌ها در طول روز با لذت عجین هستند. حتی در درمان بیماری‌های روحی و ناهنجاری‌ها و عادات ناپسند، می‌توان از لذات استفاده کرد. معادل انگلیسی لذت‌گرایی، «Hiedonism» است که از ریشۀ کلمۀ یونانی hedone به معنای لذت آمده است. در این مقاله به تعریف لذت از دیدگاه برخی از اندیشمندان و مکاتب فکری تأثیرگذار پرداخته و اقسام آن بررسی شده است. در این نوشتار از طریق کتابخانه‌ای گردآوری اطلاعات مربوط به «لذت» انجام شده و به شیوۀ توصیفی تحلیلی پردازش صورت گرفته است. تمامی ارجاعات منبعی و سندی به‌گونۀ درون‌متنی (ای پی ای / APA) است.

کلمات کلیدی :
لذت، لذات دنیوی، لذات اخروی، جرمی بنتام، سهروردی، ابن‌سینا، ملاصدار.


مشاهده مقاله
109
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۸ فروردین ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۰۸ خرداد ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۵ مرداد ۱۴۰۲