دوره 6، شماره 58، اردیبهشت 1403، صفحات 62 - 66
نویسندگان : مجتبی طالبی *

چکیده :
شهدا جایگاه معنوی والایی در جامعه دارند زیرا جان خود را فدا می‌کنند تا انسان های دیگر از محیطی سالم برای رسیدن به کمال برخوردار باشند. فرهنگ شهادت شامل تمام آثار معنوی شهید مثل باورها، اعتقادات، رفتارها، اهداف او است که الهام گرفته از قرآن و آموزه های معصومین علیهم اسلام می باشد. وظیفه افراد جامعه در برابر عمل شهید پس از بزرگداشت و احترام، انتقال فرهنگ شهادت و ایثار به نسل جوان است. از این رو این مقاله به بررسی آموزش و انتقال فرهنگ شهادت و ایثار به نسل جوان در جامعه اسلامی می پردازد. پژوهش حاضر توصیفی ـ تحلیلی است و پس از گردآوری اطلاعات لازم به تفسیر آن‌ها پرداخته می‌شود.

کلمات کلیدی :
آموزش، انتقال فرهنگ، شهادت، ایثار، جوان، اسلام، شهید، شهادت طلبی.


مشاهده مقاله
56
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۳ مهر ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۰۹ دی ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳