دوره 4، شماره 36، تیر 1401، صفحات 69 - 78
نویسندگان : بلقیس برهانی *

چکیده :
حقوق شهروندی از مهمترین و اساسی‌ترین موضوعات مطروحه در یک جامعه است و نهادهایی همانند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وجود دارند تا بتوانند حقوق شهروندان در جامعه را تضمین و آن را گسترش دهند. در این راستا هدف از تدوین حقوق ثبت، تثبیت مالکیت مشروع اشخاص، تنظیم روابط اقتصادی، حقوقی، اجتماعی آنان، اعتبار بخشیدن به معاملات، تعهدات، قرارها و اقرارها به منظور پیشگیری از اختلافات و طرح دعاوی است. آثار ثبت املاک و اسناد معاملاتی آن نه تنها فرد را منتفع می‌سازد و در روابط طرفین معامله مؤثر است، بلکه نسبت به اشخاص ثالث و در نهایت جامعه تسری پیدا می‌کند و باعث تحقق و گسترش حقوق شهروندی در جامعه می‌شود. امروزه ثبت اسناد و املاک بیشتر برای حفظ حقوق مالکان صورت می‌گیرد، تا از تجاوز سایرین به حقوق فردی افراد جلوگیری شود و مالک نیز بتواند تصرفات مالکانه اعم از بستن قراردادهایی از قبیل بیع، اجاره، وقف، در اموال خودش داشته باشد و یا حق شکایت شاکی یا معترض نسبت به پرونده‌های اجرائی یا ثبتی یک حق شهروندی محسوب می‌شود که در قوانین مذکور مقرر گردیده است.

کلمات کلیدی :
حقوق شهروندی، حقوق ثبت، اسناد، املاک، معاملات.


مشاهده مقاله
242
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۶ آذر ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۲۳ فروردین ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۲ تیر ۱۴۰۱