نقش قرآن در رشد جامعه اسلامی در زمینه سیاسی
نقش قرآن در رشد جامعه اسلامی در زمینه سیاسی
دوره 3، شماره 26، شهریور 1400، صفحه 26 - 14
نویسندگان : سهام عیدان پور صالحی و محمّدمهدی کریمی نیا * و مجتبی انصاری مقدم

چکیده :
قرآن کریم به عنوان کاملترین کتاب آسمانی، در زمینه تشکیل حکومت اسلامی دارای نظریه‌هایی است که به این نیاز اساسی انسان پاسخ می‌دهد. دانشمندان همواره معطوف به قرآن، دانش های زیادی کسب کرده‌اند که توانسته‌اند در این خصوص به تشکیل حکومت اسلامی، روابط بین‌الملل و مشورت نظام سیاسی و دینی، اقتصاد، احکام و اخلاق اقتصادی و جامعه مدرن کمک شایانی بکنند. ولی برخی از اندیشمندان مسلمان وجود هرگونه نظریه دولت در اسلام را انکار می‌کنند و معتقدند در زمان غیبت امام معصوم(علیهم السلام) مسلمانان نمی‌توانند حکومت تشکیل دهند. اما باید گفت قرآن کریم در زمینه‌ی ضرورت تشکیل حکومت و همچنین ایجاد روابط داخلی و خارجی و نحوه برخورد با دولتهای دیگر آیاتی را مطرح کرده است. به همین دلیل هدف کلی این پژوهش استفاده از مفاهیم و استخراج معانی قرآن در جهت بهره‌مندی و به کارگیری آن در خصوص جامعه اسلامی و انسانی و مشورت در نظام و فعالیتهای سیاسی جهت تشکیل دولت و حکومت سالم می‌باشد. لازم به ذکر است روش جمع‌آوری مقاله حاضر به صورت کتابخانه‌ای بوده است.

واژگان کلیدی :
اومانیسم، جامعه، سیاست