مطالعه نقش فتنه‌هاي سياسي در تكامل مؤمنان از منظر گزاره‌های قرآنی- روایی
مطالعه نقش فتنه‌هاي سياسي در تكامل مؤمنان از منظر گزاره‌های قرآنی- روایی
دوره 3، شماره 24، تیر 1400، صفحه 13 - 1
نویسندگان : زهرا مهدوي فخر و محمّدمهدی کریمی نیا * و مجتبی انصاری مقدم

چکیده :
از زمان پیدایش ادیان یکی از شیوه‌های مبارزان و مخالفانِ پیامبران الهی فتنه‌گری و تفرقه‌اندازی ‏بوده است. شیوه‌ای به مراتب خطرناک‌تر از جنگ‌های مسلحانه؛ اما از آنجا که بلا و امتحان از سنت‌های مهم الهی در رشد و تکامل انسان ها و به ویژه مسلمانان است، قطعا خداوند ‏متعال این میدان را نیز وسیله‌ای برای هوشیاری و تربیت فکری و اعتقادی مسلمانان قرار داده است.‏ نویسنده در این مقاله در تلاش است تا با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای و پرداخت داده ها به شیوه توصیفی به این سوال پاسخ دهد که: «فتنه‌های سیاسی چه نقشی در پالایش مؤمنان دارد؟» نگارنده ابتدا با تبیین مفهوم واژه فتنه به ویژه فتنه سیاسی، به بیان روش‌های فتنه سیاسی می‌پردازد و در انتها نقش آن را در پالایش مؤمنان بررسی می‌کند. تقویت علم دشمن‌شناسی، تقویت بصیرت، پختگی اجتماعی و سیاسی، رفتارشناسی در برخورد با فتنه و ایجاد روحیه حقیقت‌شناسی از دستاوردهای این تحقیق است.

واژگان کلیدی :
امتحان، بصيرت، تفرقه، سياست، فتنه.