رفتارشناسي پیامبر اکرم (ص) در تعاملات اجتماعي با یهوديان مدينه
رفتارشناسي پیامبر اکرم (ص) در تعاملات اجتماعي با یهوديان مدينه
دوره 3، شماره 25، مرداد 1400، صفحه 52 - 40
نویسندگان : زهرا مهدوي فخر و محمّدمهدی کریمی نیا * و مجتبی انصاری مقدم

چکیده :
تعاملات اجتماعي با اقليت‌هاي ديني از مسائل مهم جوامع اسلامي است. از اين‌رو آگاهي از ‏چگونگي برخورد با اين اقليت‌ها مستلزم واكاوي سنت‌هاي نبوي در برقراري ارتباط با پيروان ساير ‏اديان است. از آنجايي‌كه يهود در صدر اسلام بخش اعظم اقليت مدينه را به خود اختصاص داده ‏بود و در مبارزه با امر رسالتِ پيامبر بيش از مسيحيت نقش داشته؛ از اين‌رو نويسنده در اين مقاله با ‏بهره‌گيري از منابع كتابخانه‌اي و پردازش توصيفي اطلاعات، از رهگذر واكاوي شاخص‌هاي ‏رفتاري پيامبر اسلام (ص) در مواجهه اجتماعي با يهوديان با تاكيد بر پيمان نامه ميان مسلمانان و ‏يهوديانِ مدينه به اين مساله پرداخته است. نگارنده پس از بررسي جايگاه اجتماعي يهوديان در ‏مدينه، به ويژگي‌هاي رفتار اجتماعي آنان برپايه گواه‌مندي قرآن و اقدامات پيامبر براي ايجاد رابطه ‏با اين قوم مي‌پردازد. دستاورد اين تحقيق معرفِ 3 شاخصِ اصليِ صبر، مدارا و قاطعيت در برخورد ‏با اقليت‌هاي ديني به ويژه يهوديان مي‌باشد. ‏

واژگان کلیدی :
تعاملات اجتماعي، پيامبر اكرم(ص)، جامعه اسلامي، شاخص‌هاي رفتاري، يهود.