بررسي و مطالعه جعل اسناد پزشکي در صنعت بيمه
بررسي و مطالعه جعل اسناد پزشکي در صنعت بيمه
دوره 3، شماره 29، آذر 1400، صفحه 71 - 57
نویسندگان : وحيد حسن زاده * و عارف شاطري و عليرضا همتي و وحيد سياحيان دهکردي

چکیده :
جعل اسناد و استفاده از سند مجعول، عامل مهم سلب آسایش عمومی، کاهش سطح اعتماد افراد و سازمان ها، از بین رفتن امنیت و سلامت جامعه و نیز زمینه ساز بسیاری از ضررهای مادی و معنوی است که به اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمانها از جمله بيمه ها وارد می گردد. همچنین، باعث خدشه دار شدن حیثیت و یکی از عوامل اساسی ناکارآمدی اقتصادی و اجتماعی در جامعه محسوب می گردد. هدف مقاله حاضر بررسي و مطالعه جعل اسناد پزشکي در صنعت بيمه است . اين مقاله با استفاده از منابع کتابخانه اي به رشته تحرير در آمده است. نتيجه نشان مي دهد که چنانچه آحاد جامعه با روش هاي تشخيص اصالت يا جعلي بودن اسناد آشنا باشند، جاعلين قادر به ارائه اسناد مجعول پزشکي از جمله اسناد115، اوراق پزشکي ، گواهي پزشکي، دستکاري اقلام دارويي تجويز شده و... نخواهند بود و از تحميل ضرر به صنعت بيمه جلوگيري به عمل خواهد آمد. از اين رو با آموزش شيوه هاي تشخيص و شناسايي اسناد مجعول پزشکي و راه هاي پيشگيري از جعل اسناد پزشکي مي توان گام موثري در پيشگيري از جعل سند و استفاده از سند مجعول پزشکي برداشت.

واژگان کلیدی :
: جعل، اسناد پزشکي، گواهي خلاف واقع