قرار تأمین خواسته در رسیدگی جزایی
قرار تأمین خواسته در رسیدگی جزایی
دوره 2، شماره 15، مهر 99، صفحه 98 - 79
نویسندگان : غزاله کبیرآبادی *

چکیده :
معمولاً جرم ارتكابي توسط متهم،خسارت و ضرر و زيان نيز به همراه دارد.شخصي كه جرم عليه او واقع شده است علاوه بر تعقيب كيفري متهم، چه بسا درنظر داشته باشد براي جبران ضرر و زيان وارده بر خود كه ناشي از جرم ارتكابي متهم است،از پشتوانه و تضمينات قانوني لازم بهر‌ه‌مند گردد. در مرحله تحقيقات مقدماتي جرم كه دادسرا متكفل آن است، درخواست شاكي براي تأمين ضرر و زيان به اين مرجع تسليم مي‌گردد. البته در راستای حفظ حقوق زیان دیده این امکان در مرحله رسیدگی به دعوا توسط دادگاه نیز پیش بینی شده است.هدف از این مختصر بررسی قرار تأمین خواسته از باب کیفری و در جرایم جزایی است که با بررسی نوشتارهای سایر حقوقدانان و قوانین به تجزیه تحلیل این نهاد حقوقی پرداخته شده است تا با شناخت بهتر آن بتوان در مسیر احقاق گام مؤثری برداشت.در اين مقاله، مفهوم قرار تأمین خواسته،شرايط لازم براي اين درخواست و چگونگي رسيدگي به آن توسط قضات دادسرا و دادگاه بيان خواهد شد.

واژگان کلیدی :
قرار، تامین خواسته، رسیدگی جزایی، بازپرس، ضرر و زیان