دوره و شماره : دوره 1، شماره 5، آذر 98، صفحه 91 - 1
افسانه صابری دهکردی و ریحانه اسمعیلی کرانی و سمیه جزایری فارسانی *
صفحه

مشاهده مقاله دانلود (PDF)

مهدی خداپرست مشهدی و احمد سراداری ترشیزی * و علیرضا حاجیان و حمیدرضا دهقانی فیروزآبادی
صفحه

مشاهده مقاله دانلود (PDF)

رامین طباطبایی میرحسینی و امین روح الامینی نژاد * و احد علوی
صفحه

مشاهده مقاله دانلود (PDF)

امروز : پنجشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۹
شناسنامه نشریه
Untitled
صاحب امتیاز و مدیر مسئول: الهام قیاسی
سردبیر: حسین عزیزی نژاد
مدیر داخلی: زینب قیاسی
شماره مجوز انتشار: 82304
شاپا: 2676-5780
حیطه فعالیت: علوم انسانی ( تمام گرایش ها)، علوم اسلامی و مطالعات میان رشته ای
   
444

 

آرشیو مقالات (شماره‌های پیشین نشریه)
جلد نشریه
Poster
پایگاه های علمی نمایه شده